หน้าแรก

 

 

 ประกาศ
1.ฝึกหลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 22 ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
รายละเอียดจะแสดงให้ทราบภายหลัง

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 1.ว่าที พ.ต.กำพล ถนอมศักดิ์ดำรง ประธานชมรมฯ
                             โทร. 091 9944545
                          2.ว่าที่ พ.ต.เจษฎา สมสถาน เลขาฯ
                             โทร. 086 1508051 094 5478745