ติดต่อเรา

 

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

โทร ๐๙๑ ๙๙๔๔๕๔๕

ว่าที่ พ.ต.กำพล ถนอมศักดิ์ดำรง ประธานชมรมฯ

โทร ๐๘๑ ๕๕๑ ๘ ๖๓๙

ว่าที่ พ.ต.ภมร พุทธรภัทรพรหม รองประธานชมรมฯ

Email:rfat2551@Gmail.com

บัญชีเลขที่ 622 2 25736 9 ชื่อบัญชี ว่าที่ ร.ท.ประเสริฐทรัพย์ ถาวรพินิจกุล

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

 

Addreass:ที่ตั้งชั่วคราว 111 หมู่ 2 ตำบลหนองไม้แดง   อำเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

 

 

   
   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ