อัลบั้มรูปภาพการฝึก

นายทหารที่นั่งขวาสุดคือ ว่าที่ ร.อ.โกเมศ สังเวียน ผู้ก่อตั้งชมรมฯ ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว