ปีก สก ร.21

 

ปีก สก. ร.๒๑

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติการทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต ของกรมทหารราบที่๒๑ รักษาพระองค์ฯ
เป็นเครื่องหมายที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถให้นำพระนามาภิไธยย่อ “สก” มาประดับไว้บนเครื่องหมาย

ลักษณะของเครื่องหมาย : เป็นรูปปีกนกตรงกึ่งกลางมีพระนามาภิไธยย่อ “สก “ ด้านล่างมีข้อความว่า “ สกาย๒๑”

ชนิดของเครื่องหมายมี : ๓ ชนิด
๑.เครื่องหมายโลหะสีทอง : ใช้ประดับกับเครื่องแบบปกติหรือเครื่องแบบปกติขาว
๒.เครื่องหมายผ้าสีเหลือง : ใช้ประดับกับเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนาม
๓.เครื่องหมายผ้าสีน้ำเงิน : ใช้ประดับกับเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนาม
การประดับเครื่องหมาย : ให้ประดับไว้บนหน้าอกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋าเสื้อ
โดยประดับไว้เหนือเครื่องแบบอื่นใดยกเว้นเครื่องหมายที่มีพระนามาภิไธยย่อ “ ภปร ”
หรือพระนามาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์และเครื่องหมายธงชาติ