ประโยชน์ของการบริจาคโลหิต

การบริจาคเลือดหรือการบริจาคโลหิต มีประโยชน์มากมาย ดังนี้

1.การบริจาคเลือดหรือการบริจาคโลหิต ได้ช่วยผู้ป่วยให้รอดตายจากการขาดเลือด

หมายเหตุ ขอแนะนำทุกครั้งที่บริจาคเลือดระหว่างที่เลือดไหลลงถุงเลือด ให้อธิฐานจิตในใจว่า "ผุ้ป่วยที่ได้รับเลือดของเราขอให้เขาโชคดีหายป่วย มีความสุข และมีอายุยืนยาวเป็นคนดีของประเทศชาติ"

2.ดร.กุสตาฟ เอดเกรน และคณะ แห่งสถาบันคาโรลินสกา สตอคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ทำการศึกษาข้อมูลจากผู้บริจาคเลือดของคนสวีนเดน และคนเดนมาร์ค ในช่วงปี( ค.ศ.1968-2002) จำนวน 1,110,212 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริจาคเลือดมีแนวโน้มจะมีอายุยืน หรือมีโอกาสตายจากโรคต่างๆน้อยกว่าผู้ที่ไม่บริจาคเลือด

3.การบริจาคเลือดมีส่วนลดความเสี่ยงจากมะเร็งหลายชนิด ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำใส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหามะเร็งคอหอย ในตัวผู้บริจาค ความเสี่ยงมะเร็งที่ลดลงแปรตามจำนวนครั้งของการบริจาค ยิ่งบริจาคมากครั้ง ความเสี่ยงมะเร็งยิ่งลดลงในตัวผู้บริจาค

4.ได้มีการตรวจเช็คสุขภาพอย่างง่ายทุกครั้งที่บริจาคเลือด เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต และตรวจความเข้มข้นของเลือด เมื่อบริจาคเลือดจะต้องมีการตรวจเช็คเลือด หากตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซิฟิลิสและโรคเอดส์ จะได้รับจดหมายจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้ไปตรวจวินิจฉัยยืนยันและช่วยทำการรักษา ช่วยให้ได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ

 ยังมีข้อมูลอีก เอาไว้เติมวันหน้าครับ