อริยสัจจ์ ๔

เรื่อง อริยสัจจ์ ๔ นี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้า บรรยายโดยสมเด็จพระพุธโฆษาจารย์(เจริญ ญาณวโร ป.เอก) ซึ่งชาวชลบุรีเรียกท่านว่า

สมเด็จวัดเขา (วัดเขาบางทราย)เป็นอุปชาของท่านเจ้าคุณนรรัตน วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพ ผมได้อ่านเรื่องอริยสัจจ์ ๔ นี้เห็นว่าดีและมีประโยชน์ ผมจึงขออนุญาตนำมาเผยแผ่ ให้สมาชิกชมรมทหารกองหนุน และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาชมเว็บไซต์ ได้ศึกษาและเป็นแนวทางปฏิบัติธรรมเพื่อ พระนิพพานภายในอนาคต