ภาพการบริจาคช่วยเด็กพิการที่บ้านหัวกุญแจ

 

ภาพทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมแรกเมื่อปีวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ของชมรมกำลังสำรองแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ว่าที่ พ.ต.สมพงษ์ บุญญา ใส่เสื้อเชิ้ตขาวแขนยาวผูกเนคไทดำ ตำแหน่งประธานชมรมฯ ว่าท่ี พ.ต.เจษฎา สมสถาน ใส่เสื้อยึดสีเขียว ตำแหน่งเหรัญญิก ว่าที่ ร.อ.โกเมศ สังเวียน รองประธานใส่เสื้อสีส้มอ่อน สิบเอกประเสริฐทรัพย์ ถาวรพินิจกุล(ยศขณะ)ใส่เสื้อสีแดงและ ส.ต.สมพงษ์ โพคาศรี ใส่เสื้อสีดำ สิ่งของที่บริจาคสรรหามาด้วยเงินส่วนตัวของแต่ละคน ทั้งหมดไม่มีใครแต่งเครื่องแบบทหารเพราะทุกคนยังไม่มีชุดใส่ แต่ทำกิจกรรมด้วยใจ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 อนุมัติจัดตั้งชมรมฯอย่างเป็นทางการโดย พล.โท สิงห์ศึก สิงห์ไพร ผบ.นสร.

ในภาพสิบเอกประเสริฐทรัพย์ ถาวรพินิจกุล ตัวแทนคณะครูอาจารย์ นักศึกษาและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) มอบเงิน 7,500.-บาท

โดย ว่าที่ พ.ต.เจษฎา สมสถาน