โลกธรรม๘

โลกธรรม ๘ ประกอบด้ว

๑. ลาภ  หมายถึง สิ่งที่ได้มาตามความปรารถนา เช่น ทรัพย์ เงินทอง

๒.เสื่อมลาภ หมายถึง การสูญเสียสิ่งที่ได้มา  

๓.ยศ หมายถึง ยศ ตำแหน่ง อำนาจ 

๔.เสื่อมยศ หมายถึง ถอดยศ สิ้นตำแหน่ง ไม่มีอำนาจ เช่น ข้าราชการเกษียณ

๕.สรรเสริญ หมายถึง ได้การยอมรับในสังคม ในสังคมกล่าวชื่นชม สรรเสริญ แม้นว่าบางคนชั่วแสนชั่วก็ยังมีคนสรรเสริญ

๖.นินทา หมายถึง การต่อว่า ด่าทอ ถูกตำหนิติเตียนคนชั่วทั่วไป แต่บางคนดีแสนดีก็ยงถูกนินทา เช่นสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ ก็ยังถูกมารร้ายด่าทอ

๗.มีสุข หมายถึง ความสบายใจ สบายกาย จิตใจชื่นบาน

๘.มีทุกข์ หมายถึง ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ

 โลกธรรม๘ นี้ มนุษน์เกิดมาหนีไม่พ้น ดีแสนดี ก็ยังถูกนินทาใส่ร้าย ชั่วแสนชั่ว ก็ยังมีคนสรรเสริฐ